Spårarna 8-9 år

I Spårarna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-sparareI Scouterna får du nya kompisar som precis som du tycker att det är superskoj att vara utomhus. Spårarscouterna övar på att vara utomhus, och upptäcker naturen i sitt närområde.

Spårarscouterna får hjälp att upptäcka och reflektera över naturens finurlighet.

Spårarscouterna är ute tillsammans med sina patrullkompisar och vuxna ledare. Spårarna är delaktiga i planeringen av sitt friluftsliv.

Spårarna har sina möten på måndagar mellan 18.00 och 19.30.