Kårlägret 2013

lagerbal

Bilder från vårt gemensamma kårläger med A-dalen och Mölndal vid Djursjön i maj 2013 finner ni här.

Foto: Linda Söderlund, Scouterna.