Bli ledare

Vi vill bli fler!

Vi är alltid intresserade av att bli fler ledare i scoutkåren. Vi har många barn på kö som vill börja i scouterna men tyvärr inte tillräckligt med ledare för att kunna ta emot alla. För att börja som scoutledare behöver man inga förkunskaper, och man börjar alltid som ledare i ett ledarteam med erfarna ledare.

Det finns stora möjligheter att själv styra hur mycket man vill vara med i verksamheten. Varje vecka, eller kanske varannan, eller kanske bara på läger och utfärder. Kontakta någon av ledarna så berättar vi gärna mer.