Ny medlemsavgift

Från och med hösten 2016 är medlemsavgiften i Sisjö scoutkår 250 kronor per termin. Till detta tillkommer medlemsavgift i Scouterna och Göteborgs scoutdistrikt på totalt 110 kr per termin.

Medlemsavgiften fastställdes av årsmötet 2016. Förra gången scoutkåren höjde sin medlemsavgift var 2004. Nu såg vi ett behov av att höja den igen för att säkerställa att inkomsterna motsvarar utgifterna i kårens räkenskaper.