Nyhetsbrev

Här finner du de nyhetsbrev som skickats ut till kårens medlemmar. Nyhetsbrevet skickas till den eller de mailadresser som finns registrerade på respektive medlem i medlemsregistret, så vill du ändra eller lägga till en mailadress kontaktar du Åsa Klingnäs som hanterar kårens medlemsregister.