Om kåren

Sisjö scoutkår startade sin verksamhet våren 1981. Vid ett årsmöte i samfälligheten tog frågan upp om att starta en scoutverksamhet, för barn och ungdomar i Askim. Där fanns en handfull personer som fanns idéen intressant och var villiga att ställa upp som ledare. Där med sattes verksamheten igång och har sedan dess bara växt.

I början höll vi till i Östra Sisjöns Samfällighets lokal, ADA. Men så snart intresset för scoutverksamheten börjat växa, bland barn och föräldrar, gjorde det att den lilla lokalen blev för liten.

Kontakter togs med dåvarande kommundelsnämnden och med stöd från dem och Fritid Göteborg, kunde vi så småningom få klart alla tillstånd att få bygga vår egna lokal, Sisjö scoutgård.

Om namnet Sisjö scoutkår

Sisjön heter det bostadsområde där vi bedriver vår verksamhet. Sisjön är även en sjö som ligger strax utanför bostadsområdet i Sandsjöbacka naturreservat. Namnet Sisjön är en språkligt felaktig form av Skärsjön, som 1666 skrevs Siersiöen vilket sannolikt utgått från Skälsjön, där förleden skäl- betyder gränsskillnad (mellan dåvarande socknarna Askim och Fässberg).