Engagera dig i kåren

Det finns flera sätt att engagera sig i scoutkåren. Man kan börja som ledare på en avdelning, det behövs inga förkunskaper och du behöver inte ha varit scout tidigare. De flesta avdelningar gör upp ett schema så att man som ledare inte behöver vara på varje avdelningsmöte om man inte kan.

Man kan också engagera sig i styrelsen, där arbetar vi mer övergripande med kårens verksamhet, och hanterar bland annat scoutkårens ekonomi, kommande större arrangemang, ledarutveckling, rekrytering och annat spännande.

Vi tar även tacksamt emot hjälp i form av punktinsatser, kanske vill du åka med och hjälpa till på nästa läger, eller arbete med löpande underhåll av våran scoutstuga, eller ta hand om utvecklingen av kårens hemsida?

Kontakta oss på sisjoscoutkar@gmail.com om du är intresserad av att hjälpa till.