Vår organisation

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fem avdelningar fördelade på en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar-, en utmanar- och en roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär var sjätte vecka månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång per termin träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.